Månadsmöte

Månadsmöte måndagen den 26 mars

The day has past delightfully. Delight itself, however, is a weak term to express 300-075 exam study guides the feelings of a naturalist who, for 210-065 study guides the 300-075 exam study guides first time, has 300-075 exam study guides been wandering by himself 300-075 exam study guides in a 210-260 exam pdf Brazilian forest. 210-065 study guides 210-065 study guides Among the multitude of striking objects, the general 210-065 study guides 210-065 study guides 210-065 study guides luxuriance of 300-075 exam study guides 210-260 exam pdf the vegetation bears away the victory. The elegance of the grasses, the novelty 300-075 exam study guides 210-065 study guides of the 300-075 exam study guides parasitical plants, the beauty 210-065 study guides of 300-075 exam study guides the flowers, 300-075 exam study guides the glossy green 210-260 exam pdf of the foliage, all tend to this 210-260 exam pdf end. A 300-075 exam study guides most paradoxical 210-065 study guides mixture 210-260 exam pdf of sound and silence pervades the shady 210-260 exam pdf parts of the wood.

After wandering about 300-075 exam study guides for some hours, 300-075 exam study guides I returned to the 210-260 exam pdf 210-260 exam pdf landing-place; 210-065 study guides but, 210-260 exam pdf before reaching it. I 210-065 study guides was overtaken by a tropical storm. 1 tried to find shelter under a tree 210-065 study guides 210-260 exam pdf which was so thick that 210-260 exam pdf it would never have been penetrated by common English rain; but here, in a couple of minutes, a little torrent flowed down the trunk. It is to this violence of the rain 300-075 exam study guides we must attribute the 300-075 exam study guides verdure 210-065 study guides at the bottom of the thickest woods: if the showers were 210-260 exam pdf like those 300-075 exam study guides of 210-065 study guides a colder 210-260 exam pdf climate, the greater 210-065 study guides part would be 210-260 exam pdf absorbed or evaporated before 210-260 exam pdf it reached the ground. 210-260 exam pdf 210-065 study guides I will not at present attempt to describe 300-075 exam study guides the gaudy scenery of this noble bay, because, in our homeward voyage, we called here a second time, and I shall then have occasion to remark on it.

Dags igen att träffas på Vuxenskolans lokaler i Kinna (du vet väl att det ligger på Lilla Torg numera). Denna gången ska vi kolla på en fototävling som redan är bedömd och se om våra tankar om bilderna stämmer  med juryns. Kom och tyck till! Spännande att se om vi tycker samma som juryn!

Dags att lämna in bilder till klubbmästerskapet. Senaste inlämning den 18 april till Ann annhoo4@gmail.com

Det är tre digitala bilder som gäller med 2000 pixlar på längsta sidan.

Resan till Ramsvikslandet

Resan till Ramsvikslandet

After wandering about for 210-260 exam pdf some 210-260 exam pdf hours, I 210-260 exam pdf returned to the landing-place; but, before 210-260 exam pdf reaching it. 210-065 study guides I was overtaken by a tropical 210-260 exam pdf storm. 300-075 exam study guides 1 tried to find 210-065 study guides shelter under a tree which was so thick that it would never have been penetrated by common English rain; but here, 210-065 study guides in a couple of minutes, a little torrent flowed down 300-075 exam study guides the trunk. It is 300-075 exam study guides to this violence of the rain we 210-065 study guides 300-075 exam study guides 210-260 exam pdf must attribute the 210-260 exam pdf verdure at the bottom of the thickest woods: if the showers 300-075 exam study guides were 300-075 exam study guides like 210-065 study guides those of 300-075 exam study guides a colder 300-075 exam study guides climate, the greater part would be absorbed or evaporated before it reached the ground. I will not at present 210-260 exam pdf attempt to describe the gaudy scenery of this noble bay, because, in 210-065 study guides our homeward voyage, we called 210-065 study guides here 210-260 exam pdf a 210-260 exam pdf second time, and I shall then 210-065 study guides have occasion to remark on it.

The geology of the surrounding 210-260 exam pdf country possesses little interest. Throughout the coast of Brazil, and 300-075 exam study guides certainly for a 210-065 study guides considerable space inland from 210-260 exam pdf the Rio 210-065 study guides Plata to Cape St. Roque, lat. 300-075 exam study guides 5S., a distance of more than 2000 geographical 210-260 exam pdf miles, wherever solid rock occurs, it belongs to a granitic formation. The circumstance of 210-065 study guides this enormous area being 210-065 study guides thus constituted of materials, which almost every geologist believes have been crystallized by the action 300-075 exam study guides of heat under pressure, gives rise to many 210-260 exam pdf curious reflections. 210-260 exam pdf Was this 210-065 study guides effect produced beneath the depths of 210-065 study guides a 300-075 exam study guides profound ocean? Or did 210-260 exam pdf a 300-075 exam study guides covering of 210-065 study guides 210-065 study guides strata formerly extend over it, which 300-075 exam study guides has since 300-075 exam study guides been removed? Can we believe that any power, action for 300-075 exam study guides a time short of infinity, could have denuded the granite over so many thousand square leagues?

Observera att datum för vårens fotoresa till Ramsvikslandet är ändrat. Det blir den 18-20 maj. Här kan du läsa mer om resan.

Har du några bilder som du vill ska vara med på fotoutställningen i Kinna Kyrka på temat kärlek så är det bråttom. Senast nu på fredag den 2 mars mailar du dem till Ing-Marie.

Kom också ihåg Viskadalsmästerskapet. Inlämning senast den 2:e mars till Leif. Läs om tävlingen här!

Mark med nya ögon

Mark med nya ögon

Nu ligger en Facebooksida uppe där vi samlar all info och går ut till allmänheten om projektet. Gå gärna in och gilla om du inte redan gjort det! Klicka här för att komma till sidan

Fotogalleriet

Medlemsgalleriet

Nu har jag tagit bort de gallerier som var tomma. Du som vill lägga upp ett nytt galleri och lägga in bilder, hör av dig så fixar vi det.

/Gert