Låt dina bilder komma ut i världen …

… genom att delta i jurybedömda internationella fotosalonger.. En internationell jury består oftast av minst tre personer som var för sig poängsätter varje bild. De bilder som når över en viss poängnivå blir antagna och erhåller ett Accept och kan även tilldelas speciella Awards i form av medaljer och diplom. När du deltagit i en jurybedömd internationell salong erhåller du också en bildkatalog där bilder och resultat redovisas. Katalogerna är antingen tryckta eller levereras på CD/DVD. I FIAP:s förteckning över internationella salonger finns det ett system för att beskriva katalogens kvalitet. Välj gärna salonger med hög kvalitet på katalogen, det kan ge dig ny inspiration att se på andras bilder i hög kvalitet.

Att delta i en jurybedömd internationell salong kräver att man noga satt sig in i de regler, aktuella förkortningar, definitioner, slutdatum etc som gäller för respektive salong. Läs därför noga igenom salongsreglerna.

Vill du fortsätta med ditt internationella tävlande så bestäm dig från början att kontinuerligt föra ett noggrant register över hur dina bilder placerat sig. Detta register med uppgifter om bildens titel, salongens namn, patronagenummer (godkännande-nummer), digital eller printutförande, tävlingssektion, arrangörsland etc ligger till grund för dina framtida möjligheter att ansöka om speciella utmärkelser i form av FIAP titlar som kallas Distinctions.

Det finns många jurybedömda fotosalonger och de som håller högre kvalitet följer de regelverk som är utarbetade av de stora internationella fotoorganisationerna FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) och PSA (Photographic Society of America).

Kontakt och information
RSF är medlem i de stora fotoorganisationerna FIAP och PSA. Monica Wennblom är RSFs utlandsansvarige (Liaison Officer). Frågor och ansökningar om FIAPs Distinctions och Life Cards (FIAPs ID kort) ställes till monica(at)rsf-fotoklubbar.org.

Frågor rörande PSA och deras utmärkelsesystem kan ställas till Jan-Thomas Stake rainboww17(at)hotmail.com som är Sveriges Country Representative för PSA.

Hur hitta internationella fotosalonger?
Listor över kommande internationella jurybedömda fotosalonger hittar du här
FIAPPSANFFF