Låt dina bilder komma ut i världen …

… genom att delta i jurybedömda internationella fotosalonger.. En internationell jury består oftast av minst tre personer som var för sig poängsätter varje bild. De bilder som når över en viss poängnivå blir antagna och erhåller ett Accept och kan även tilldelas speciella Awards i form av medaljer och diplom. När du deltagit i en jurybedömd internationell salong erhåller du också en bildkatalog där bilder och resultat redovisas. Katalogerna är antingen tryckta eller levereras på CD/DVD. I FIAP:s förteckning över internationella salonger finns det ett system för att beskriva katalogens kvalitet. Välj gärna salonger med hög kvalitet på katalogen, det kan ge dig ny inspiration att se på andras bilder i hög kvalitet.

Att delta i en jurybedömd internationell salong kräver att man noga satt sig in i de regler, aktuella förkortningar, definitioner, slutdatum etc som gäller för respektive salong. Läs därför noga igenom salongsreglerna.

Vill du fortsätta med ditt internationella tävlande så bestäm dig från början att kontinuerligt föra ett noggrant register över hur dina bilder placerat sig. Detta register med uppgifter om bildens titel, salongens namn, patronagenummer (godkännande-nummer), digital eller printutförande, tävlingssektion, arrangörsland etc ligger till grund för dina framtida möjligheter att ansöka om speciella utmärkelser i form av FIAP titlar som kallas Distinctions.

Det finns många jurybedömda fotosalonger och de som håller högre kvalitet följer de regelverk som är utarbetade av de stora internationella fotoorganisationerna FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) och PSA (Photographic Society of America).

Kontakt och information
RSF är medlem i de stora fotoorganisationerna FIAP och PSA. Monica Wennblom är RSFs utlandsansvarige (Liaison Officer). Frågor och ansökningar om FIAPs Distinctions och Life Cards (FIAPs ID kort) ställes till monica(at)rsf-fotoklubbar.org.

Frågor rörande PSA och deras utmärkelsesystem kan ställas till Jan-Thomas Stake rainboww17(at)hotmail.com som är Sveriges Country Representative för PSA.

Hur hitta internationella fotosalonger?
Listor över kommande internationella jurybedömda fotosalonger hittar du här
FIAPPSANFFF

Malmö International Photo Society cordially invites photographers from all over the world to enter the following international exhibitions during 2019:

2nd Photorama Digital Sweden 2019, MONOCHROME
Closing date 26 May, 2019. Open for entries. ONLY TWO WEEKS LEFT!
PSA Recognition 2019-075
FIAP Patronage 2019/057
GPU License L190014
ICS Patronage 2019/147
NFFF Patronage 2019/05
One division: Digital Monochrome.

Malmö International Exhibition of Photography 2019
Closing date 31 August, 2019.
PSA Recognition 2019-150
FIAP Patronage 2019/081
GPU License L190015
ICS Patronage 2019/148
NFFF Patronage 2019/06
One division: Digital Colour.

A total of 94 Awards!

You will find Entry Conditions and Entry Forms here: http://www.swipa.dinstudio.se/news_1.html

Participants from the Nordic countries: Acceptances and awards in this exhibitions counts for NFFF distinctions.

We look forward to receiving your entries, and we would appreciate if you have the possibility to distribute this information to other photographers in your country.

Best Regards
Nils-Erik Jerlemar
EFIAP/d3, GMPSA, ARPS, GPU CR5, HonENFFF, HonEIUSF, ICS.Safiiri, MICS, MUSPA, ER.ISF, HonEPI, HonFUPHK…
Ordförande/President
Malmö International Photo Society
Långhällagatan 17
SE-212 30 Malmö
Sweden
+46-70-5610215
nejerlemar@gmail.com
www.nils-erikjerlemar.se
www.swipa.dinstudio.se