Kinna Fotoklubbs styrelse för 2019:

Ordf: Maria Lundborg tel 073-7710014, maria.lundborg(at)telia.com

Susanna Berg Isherwood tel: 073-7795369, susanna@(at)sbtext.com

Kassör:  Tore Ljungkvist tel: 070-6813631, ljungkvist.bygg@telia.com

Sekreterare:  Ann Höök tel.076-853 43 93, annhoo4(at)gmail.com

Tävlingsansvarig:  Leif Elmgren tel.070-4347902, leif.elmgren(at)comhem.se

Webben:   Gert Olsson tel.070-731 39 55, info(at)innature.eu

Medlemsavgiften i Kinna Fotoklubb är 250:-. Studerande och ungdom 20:- (upp till 25 år ). Avgiften betalas på klubbens plusgiro 475 29 72 -2 

”Glöm ej att skriva ditt namn och uppge att det gäller medlemsavgiften.”

WWW.kinnafotoklubb.se

Klubbens e-postadress: info@kinnafotoklubb.se

Här nedan kan du också lämna ett meddelande till klubben:

Skicka meddelande till oss