Säsongsavslut

Säsongsavslutning

Måndagen den 28 maj är det dags för den sedvanliga korvgrilllningen vid Kinna Naturskyddsförenings stuga vid Dräggsjön. Förutom delikata korvar blir det redovisning av Klubbmästerskapet och även den spännande bildstafetten.

The geology of 200-125 dumps the surrounding AWS-SYSOPS exam demo country possesses CISSP exam pdf little AWS-SYSOPS exam demo interest. Throughout AWS-SYSOPS exam demo AWS-SYSOPS exam demo the coast 200-125 dumps of Brazil, and certainly for a 200-125 dumps considerable space inland from the Rio Plata to Cape 200-125 dumps St. Roque, AWS-SYSOPS exam demo lat. AWS-SYSOPS exam demo 5S., a distance of more than 2000 geographical miles, CISSP exam pdf wherever CISSP exam pdf solid AWS-SYSOPS exam demo rock CISSP exam pdf occurs, it belongs CISSP exam pdf CISSP exam pdf to a granitic CISSP exam pdf formation. 200-125 dumps The circumstance of this enormous area being 200-125 dumps thus constituted of materials, 200-125 dumps 200-125 dumps AWS-SYSOPS exam demo which almost every geologist believes have been 200-125 dumps crystallized by the action of heat CISSP exam pdf AWS-SYSOPS exam demo under pressure, gives rise to 200-125 dumps many curious reflections. 200-125 dumps Was this effect produced beneath the depths of a profound ocean? Or did a covering of strata formerly extend over it, AWS-SYSOPS exam demo which has since been removed? Can CISSP exam pdf we believe that any power, action for AWS-SYSOPS exam demo a time 200-125 dumps AWS-SYSOPS exam demo short of infinity, could have CISSP exam pdf AWS-SYSOPS exam demo denuded the granite over so many thousand square leagues?

A small forest in my memorythis is a forest that CISSP exam pdf CISSP exam pdf not as large as a collage, but it 200-125 dumps is all of my childhood. CISSP exam pdf in summer, i can smell sweet from CISSP exam pdf different flowers, AWS-SYSOPS exam demo and 200-125 dumps play games CISSP exam pdf with friends behind the 200-125 dumps trees. AWS-SYSOPS exam demo i 200-125 dumps also can hear the sounds of owl and birds. and rabbites and hedgehog. in winter, there is a white world, i can CISSP exam pdf play snow with my friends, and make snow man. there are most improtatant memory AWS-SYSOPS exam demo for me,and i can not forget this period of my life.

Som de flesta kanske redan vet så har Kinna fotoklubb varit framgångsrika i RIFO (Riksfotomästerskapet). Vill du kolla resultatlistan så kan du ladda ner den här som pdf.

Önskar alla en fin fotosommar så ses vi igen i augusti!

Redovisning Viskadalsmästerskapet

Redovisning Viskadalsmästerskapet

The CISSP exam pdf day has past CISSP exam pdf delightfully. AWS-SYSOPS exam demo Delight itself, however, is a weak term to express the feelings of a naturalist who, for AWS-SYSOPS exam demo the CISSP exam pdf first time, has been wandering by himself in AWS-SYSOPS exam demo AWS-SYSOPS exam demo 200-125 dumps a Brazilian 200-125 dumps forest. Among the multitude of CISSP exam pdf 200-125 dumps striking objects, the general luxuriance CISSP exam pdf of the vegetation bears 200-125 dumps AWS-SYSOPS exam demo away 200-125 dumps CISSP exam pdf AWS-SYSOPS exam demo the victory. The elegance 200-125 dumps 200-125 dumps CISSP exam pdf of the grasses, the novelty of the parasitical plants, the CISSP exam pdf beauty of the flowers, the 200-125 dumps glossy CISSP exam pdf green of 200-125 dumps the foliage, all tend to 200-125 dumps AWS-SYSOPS exam demo this end. A most paradoxical mixture 200-125 dumps of 200-125 dumps sound and silence pervades the shady parts AWS-SYSOPS exam demo of the wood.

A 200-125 dumps small forest in my memorythis is AWS-SYSOPS exam demo a forest that not as large AWS-SYSOPS exam demo as a collage, but it is all of my CISSP exam pdf childhood. in summer, i AWS-SYSOPS exam demo can CISSP exam pdf smell sweet from 200-125 dumps different flowers, and AWS-SYSOPS exam demo CISSP exam pdf 200-125 dumps play 200-125 dumps games with AWS-SYSOPS exam demo friends behind the CISSP exam pdf AWS-SYSOPS exam demo trees. i also can hear the AWS-SYSOPS exam demo sounds of owl and birds. and rabbites and hedgehog. in winter, there is CISSP exam pdf a white world, i can CISSP exam pdf play snow CISSP exam pdf with my AWS-SYSOPS exam demo friends, and make snow man. there are most improtatant memory for me,and i can not forget this period of my life.

På söndag den 29 april är det dags för redovisning av Viskadalsmästerskapet nere i Varberg. Följ med och ta hem en massa priser! Evenemanget äger rum på Brunnsbergsvägen 4 nedre botten och börjar kl. 14.00. Det bjuds också på fika. Du som inte lämnat in bilder, följ med ändå. Det är kul att se vad andra gjort och hur olika bilder bedöms.

Kom också ihåg vår sommaravslutning den 28 maj i Kinna Naturskyddsförenings stuga vid Dräggsjön. Då blir det redovisning av klubbmästerskapet. Vi får också se hur bildstafetten avlöpte. En och annan korv kommer också att grillas.

Om du inte sett hur fin utställningen i Kinna Kyrka blev, är det dags att ta en koll innan den tas ner på söndag.

Månadsmöte

Månadsmöte måndagen den 26 mars

The day has past delightfully. Delight itself, however, is a weak term to express 300-075 exam study guides the feelings of a naturalist who, for 210-065 study guides the 300-075 exam study guides first time, has 300-075 exam study guides been wandering by himself 300-075 exam study guides in a 210-260 exam pdf Brazilian forest. 210-065 study guides 210-065 study guides Among the multitude of striking objects, the general 210-065 study guides 210-065 study guides 210-065 study guides luxuriance of 300-075 exam study guides 210-260 exam pdf the vegetation bears away the victory. The elegance of the grasses, the novelty 300-075 exam study guides 210-065 study guides of the 300-075 exam study guides parasitical plants, the beauty 210-065 study guides of 300-075 exam study guides the flowers, 300-075 exam study guides the glossy green 210-260 exam pdf of the foliage, all tend to this 210-260 exam pdf end. A 300-075 exam study guides most paradoxical 210-065 study guides mixture 210-260 exam pdf of sound and silence pervades the shady 210-260 exam pdf parts of the wood.

After wandering about 300-075 exam study guides for some hours, 300-075 exam study guides I returned to the 210-260 exam pdf 210-260 exam pdf landing-place; 210-065 study guides but, 210-260 exam pdf before reaching it. I 210-065 study guides was overtaken by a tropical storm. 1 tried to find shelter under a tree 210-065 study guides 210-260 exam pdf which was so thick that 210-260 exam pdf it would never have been penetrated by common English rain; but here, in a couple of minutes, a little torrent flowed down the trunk. It is to this violence of the rain 300-075 exam study guides we must attribute the 300-075 exam study guides verdure 210-065 study guides at the bottom of the thickest woods: if the showers were 210-260 exam pdf like those 300-075 exam study guides of 210-065 study guides a colder 210-260 exam pdf climate, the greater 210-065 study guides part would be 210-260 exam pdf absorbed or evaporated before 210-260 exam pdf it reached the ground. 210-260 exam pdf 210-065 study guides I will not at present attempt to describe 300-075 exam study guides the gaudy scenery of this noble bay, because, in our homeward voyage, we called here a second time, and I shall then have occasion to remark on it.

Dags igen att träffas på Vuxenskolans lokaler i Kinna (du vet väl att det ligger på Lilla Torg numera). Denna gången ska vi kolla på en fototävling som redan är bedömd och se om våra tankar om bilderna stämmer  med juryns. Kom och tyck till! Spännande att se om vi tycker samma som juryn!

Dags att lämna in bilder till klubbmästerskapet. Senaste inlämning den 18 april till Ann annhoo4@gmail.com

Det är tre digitala bilder som gäller med 2000 pixlar på längsta sidan.

Resan till Ramsvikslandet

Resan till Ramsvikslandet

After wandering about for 210-260 exam pdf some 210-260 exam pdf hours, I 210-260 exam pdf returned to the landing-place; but, before 210-260 exam pdf reaching it. 210-065 study guides I was overtaken by a tropical 210-260 exam pdf storm. 300-075 exam study guides 1 tried to find 210-065 study guides shelter under a tree which was so thick that it would never have been penetrated by common English rain; but here, 210-065 study guides in a couple of minutes, a little torrent flowed down 300-075 exam study guides the trunk. It is 300-075 exam study guides to this violence of the rain we 210-065 study guides 300-075 exam study guides 210-260 exam pdf must attribute the 210-260 exam pdf verdure at the bottom of the thickest woods: if the showers 300-075 exam study guides were 300-075 exam study guides like 210-065 study guides those of 300-075 exam study guides a colder 300-075 exam study guides climate, the greater part would be absorbed or evaporated before it reached the ground. I will not at present 210-260 exam pdf attempt to describe the gaudy scenery of this noble bay, because, in 210-065 study guides our homeward voyage, we called 210-065 study guides here 210-260 exam pdf a 210-260 exam pdf second time, and I shall then 210-065 study guides have occasion to remark on it.

The geology of the surrounding 210-260 exam pdf country possesses little interest. Throughout the coast of Brazil, and 300-075 exam study guides certainly for a 210-065 study guides considerable space inland from 210-260 exam pdf the Rio 210-065 study guides Plata to Cape St. Roque, lat. 300-075 exam study guides 5S., a distance of more than 2000 geographical 210-260 exam pdf miles, wherever solid rock occurs, it belongs to a granitic formation. The circumstance of 210-065 study guides this enormous area being 210-065 study guides thus constituted of materials, which almost every geologist believes have been crystallized by the action 300-075 exam study guides of heat under pressure, gives rise to many 210-260 exam pdf curious reflections. 210-260 exam pdf Was this 210-065 study guides effect produced beneath the depths of 210-065 study guides a 300-075 exam study guides profound ocean? Or did 210-260 exam pdf a 300-075 exam study guides covering of 210-065 study guides 210-065 study guides strata formerly extend over it, which 300-075 exam study guides has since 300-075 exam study guides been removed? Can we believe that any power, action for 300-075 exam study guides a time short of infinity, could have denuded the granite over so many thousand square leagues?

Observera att datum för vårens fotoresa till Ramsvikslandet är ändrat. Det blir den 18-20 maj. Här kan du läsa mer om resan.

Har du några bilder som du vill ska vara med på fotoutställningen i Kinna Kyrka på temat kärlek så är det bråttom. Senast nu på fredag den 2 mars mailar du dem till Ing-Marie.

Kom också ihåg Viskadalsmästerskapet. Inlämning senast den 2:e mars till Leif. Läs om tävlingen här!

Mark med nya ögon

Mark med nya ögon

Nu ligger en Facebooksida uppe där vi samlar all info och går ut till allmänheten om projektet. Gå gärna in och gilla om du inte redan gjort det! Klicka här för att komma till sidan

Fotogalleriet

Medlemsgalleriet

Nu har jag tagit bort de gallerier som var tomma. Du som vill lägga upp ett nytt galleri och lägga in bilder, hör av dig så fixar vi det.

/Gert