Kinna fotoklubbs styrelse för 2019:

Ordf: Maria Lundborg, tel: 073-771 00 14, maria.lundborg(at)telia.com

Susanna Berg Isherwood, tel: 073-779 53 69, susanna(at)sbtext.com

Kassör: 

Sekreterare:  Ann Höök, tel: 076-853 43 93, annhoo4(at)gmail.com

Tävlingsansvarig:  Leif Elmgren, tel: 070-434 79 02, leif.elmgren(at)comhem.se

Webben:   Gert Olsson, tel: 070-731 39 55, info(at)innature.eu

Medlemsavgiften i Kinna fotoklubb är 250:-. Studerande och ungdom 20:- (upp till 25 år).

Avgiften betalas på klubbens plusgiro 475 29 72-2 

“Glöm ej att skriva ditt namn och uppge att det gäller medlemsavgiften.”

www.kinnafotoklubb.se

Klubbens e-postadress: info@kinnafotoklubb.se

Här nedan kan du också lämna ett meddelande till klubben: