Utställning Mark 50 år

Utställning i Kinnaborgssalen 23-24 oktober, Mark 50 år.
 

Marks kommun fyller 50 år 2021. Kinna FK ska bidra till firandet med bilder på temat Vad är Mark för mig. Vi ställer ut bilderna tillsammans med andra verk från kulturföreningar i kommunen. Det är 10 bilder som ska ställas ut (kanske fler om det får plats).
 

Du skickar in max 5 bilder på temat Vad är mark för mig. Välj gärna 5 bilder med varierat innehåll, så alla inte blir för lika varandra.
 

Bilderna väljs sedan ut av en jury. Det är tänkt att alla som lämnar in ska få med minst en bild. Blir det fler än 10 fotografer och vi inte får hänga mer än 10 bilder blir det dom 10 främsta juryn valt som kommer med.
 

Bilderna ska vara i format 30x40 cm med minst 3000 pixlar på längsta sidan. Bilderna ramas in med klubbens svarta ramar 50x40 med vit passepartout.
 

Bilderna skickas till tavling@kinnafotoklubb.se senast 30 augusti.
 

Undrar ni över något eller vill ha hjälp, hör av er så fixar vi det. 070-434 79 02