Viskadalstävlingen 2020

Borås fotoklubb inbjuder till Viskadalstävlingen 2020 regler och inbjudan

Följesedel Viskadalstävlingen för Kinna FK

Viskadalstävlingen är en tävling mellan klubbarna utmed Viskan d.v.s. Borås Fotoklubb, Kinna Fotoklubb, Hyssna Fotoklubb och Varbergs Fotoklubb.
Tävlingen är indelad i fyra klasser:
Klass A: Kollektion om 3 bilder, digital bild
Klass B: Kollektion om 3 bilder, påsiktsbild (Sv/v eller Färg)
Klass C: Enstaka bild, digital bild
Klass D: Enstaka bild, påsiktsbild (Sv/v eller Färg)
Varje medlem får delta med en kollektion per klass A och B samt upp till två enstaka bilder
per klass i klasserna C resp D.

Tänk på att bilder som ni lämnat till Riksfotoutställningen 2020 inte kan vara med i Viskadalstävlingen 2020.

Sista dag för inlämning 24 februari

OBS! Bilder som tidigare har placerats i någon av följande tävlingar får ej delta: Viskadalstävlingen, Göteborgsmästerskapet, Västsvenska Fotoexpon, Riksfotoutställningen (RIFO)